Publicatie cijfers 2013 / 2014

Dinsdag 17 Maart 2015

We zijn nou eenmaal transparant en daarom publiceren wij onze cijfers. De kosten en inkomsten van onze opvang. Iedereen mag het zien, want wij hebben als goed doel helemaal niets te verbergen.

* Klik hier voor de Kolommenbalans in PDF| 2013/2014

Aan de cijfers is te zien dat wij alle inkomsten en uitgaven netjes verdelen naar ratio, we hebben zelfs winst per jaar en investeren dit direct weer in de opvang zelf. We hebben vele verbouwingen achter de rug. Elke keer als er voldoende vermogen is, proberen wij dit direct weer te investeren in de verbetering van de opvang. Daarnaast willen wij wel ongeveer 1000 euro reserveren op de ING rekening voor lopende uitgaven, dit lukt dan ook regelmatig. We hebben geen schulden en dus ook geen debetstanden bij de bank.


De inkomsten van de opvang zijn vooral opgebouwd uit donaties en de verkoop van schildpadvoeding via onze webshop schildpadvoer.nl Zonder deze bronnen zou de opvang niet lang kunnen bestaan. Echter worden er ook kosten geboekt zoals verzendkosten, verzendmaterialen en kosten voor de websites en webwinkel. De portokosten voor verzending zijn inmiddels verlaagd i.v.m. het kunnen afsluiten van een goedkoper contract. Dit komt de opvang weer ten goede. Over het boekjaar 2015 zou dit verschil duidelijk te zien zijn. 

De hoogste uitgaveposten zijn de huur van het pand en de energiekosten. In het boekjaar 2013/2014 is de energiekostenpost nog laag aangezien destijds de energiekosten door onze voorzitter privé werden betaald. Inmiddels is de stichting volledig zelfstandig op dat gebied en probeert d.m.v. sponsoring en donaties het energieverbruik te compenseren. Daarnaast komt de stichting nu in aanmerking voor 50% teruggave van de energiebelasting aangezien wij een ANBI status hebben gekregen van de Belastingdienst.

Onder de kostenpost inventaris vallen vooral de gemaakte kosten voor verbouwing en uitbreiding van de opvang. Hier hebben wij vooral de hulp ingeroepen van donateurs en goede doelen organisaties. Stichting Dierenlot heeft de opbrengst van de open dag verdubbeld. 

Entree-gelden vallen tegen, maar dit is te verklaren omdat wij pas eind 2014 zijn begonnen met het vragen van een entree-bedrag. In 2015 moet deze inkomstenpost zijn verhoogd.

In het jaar 2014 hebben wij totaal 126 schildpadden opgevangen. Daarvan werden 81 binnengebracht als vondeling waarvan 53 zijn overleden als het gevolg van het te lang buiten zijn. Slechts 45 schildpadden zijn binnengebracht voor permanente plaatsing door de baasjes zelf. Deze cijfers laten helaas nog zien dat er te veel schildpadden aan hun lot worden overgelaten in de natuur en uiteindelijk sterven...

Ook dit jaar gaan we er weer volop tegenaan niet alleen met het opvangen van schildpadden, maar ook voorlichting en een plan de campagne voor de verantwoorde verkoop van schildpadden in tuincentra's, dierenwinkels e.d.


De doelstelling voor het komende jaar zijn:

Aangezien wij alle binnenverblijven inmiddels hebben vergroot en nog mooier hebben gemaakt en er weer genoeg ruimte is, willen we verder het volgende gaan aanpakken in 2015

- Realisatie binnenverblijf 3 (inmiddels gereed)
- Aanpassen winkeltje naar museum (inmiddels gereed) 
- Verblijven natuurlijker inrichten (inmiddels gereed)
- Aanpassen verlichting naar LED (inmiddels gereed)
- Groter filter binnenverblijf (inmiddels gereed)
- Verbeteren educatie / voorlichting (inmiddels gereed)
- Donatie via voerwebcam idee (inmiddels gereed)

- Realisatie groter buitenverblijf.
- Toepassen van zonne-energie.
- Realiseren keukenblok in quarantaine-ruimte. 
- Realisatie overdekt spoelplek groenten bereiding voer e.d. buiten.
- Aanschaf (gebruikte) kas i.v.m. landschildpadden buiten. 

 

We hopen ook dit jaar met donaties en verkopen van voer de cijfers weer rond te krijgen! 

Wij rekenen ook op uw steun, alvast bedankt!

Donateur worden?

https://www.geef.nl/donatiemodule.php?gd=6151&taal=nl_NL&reference=&projectcode=&bedrag=5.00&vastbedrag=N