Vandaag gestart met graven nieuwe buitenvijver.

Dinsdag 31 Maart 2015

Vandaag zijn we gestart met het laten uitgraven van een nieuwe natuurlijke buitenvijver (zonder folie). We waren inmiddels al enkele weken druk bezig om het terrein vrij te maken en de oude vijvers te verwijderen. Met de nieuwe vijver die meer dan 10x zo groot word, willen wij een zo’n natuurlijk mogelijke omgeving creëren voor onze schildpadden. Uiteraard verblijven onze schildpadden alleen in de zomerperiode in deze vijver.

Grondverzetbedrijf Kees Bruining verzorgde vakkundig en betaalbaar de graafwerkzaamheden.


Voor nu laten wij eerste de natuur zijn gang gaan, nu het weer lente is zullen er zich snel diverse plantensoorten gaan ontwikkelen. Ook zullen we de waterbeestjes, kikkers, padden en vissen die we hebben gered uit de oude vijver weer terugzetten. Daarnaast zullen we beginnen met het aanplanten van het natuurlijk plantenfilter en de realisatie van de circulatiepomp.

Het is de bedoeling dat het water in de vijver op een (vrijwel) volledig biologische wijze wordt beheerd. Daarnaast heeft de vijver grondcontact, wat het mogelijk maakt dit ook daadwerkelijk waar te maken, in combinatie met de vervuilende factor van schildpadden. Het enige mechanische deel van deze vijver zal de circulatiepomp zijn die het water van de vijver langs het plantenfilter geleid. Ook bij dit project is nagedacht over het energieverbruik ten opzichte van de pomp. Daarom maken we ook hier zoveel mogelijk gebruik van de gratis zwaartekracht.

De vijver is ongeveer1 meterdiep en heeft een steile kant aan het voetpad en een glooiende kant op de zonnekant zuid en zuid-west. De schildpadden kunnen meedraaien met de zon en zodoende voldoende warmte opnemen. De glooiende kanten worden met keien voorzien en diverse andere makkelijkere opstapplaatsen. De glooiende kanten geven ook andere dieren de kans de vijver gemakkelijk te ontdekken.

Het water wat wij gebruiken is voornamelijk afkomstig als hemelwater, deels opkomende grondwater en deels normaal leidingwater. Door juist deze combinatie aan te houden kunnen wij de waterwaarden eenvoudig afstammen op onze schildpadden en daarnaast alle andere flora en fauna.

Voor nu draait het oude filtersysteem welke miljoenen bacteriestammen bevat als bypass mee. Op deze manier enten wij het water snel met de noodzakelijke bacteriën. Normaal gesproken ontstaat dit vanzelf maar kan dit wel tot een jaar duren. Wij versnellen nu het proces in de hoop dat het water in de zomer geschikt zal zijn voor bewoning van onze schildpadden.

Binnenkort weer een update.

Foto's Fokke Ophuis en Tine de Vries