Een grote stap in de juiste richting. Nieuw verbod op bepaalde waterschildpadden.

Zaterdag 23 Juli 2016

Vanaf 3 augustus 2016 geldt er in de gehele Europese unie een verbod op het houden, kweken, importeren en exporteren van enkele soorten schildpadden. Het betreft hier de veel verhandelde Roodwang, Geelbuik- en Geelwangschildpad. Sinds juli 2016 zijn deze soorten opgenomen op de zogenaamde Europese Unilijst. Dit heeft er vooral mee te maken dat deze dieren massaal worden uitgezet in de Europese natuur en hier nogal wat schade aanrichten. Dit geldt voor bepaalde dieren maar ook bepaalde planten. Deze vallen onder de zogenaamde invasieve exoten.

Wij zijn erg blij met dit besluit. Vooral van de genoemde soorten is een enorm “overschot” van. Onze opvang herbergt ongeveer 350 schildpadden van dit soort. En dit aantal is nog steeds stijgende. 80% van de schildpadden die bij ons in de opvang zijn gehuisvest zijn ooit gevonden in de Nederlandse natuur… Doden van gezonde gelukkige dieren is voor ons geen optie, zij mogen bij ons dan ook verder leven en genieten van hun oude dag.

Concreet komt het erop neer dat de diertjes niet meer mogen worden verkocht. Dit is geweldig want schildpadjes worden vaak als impuls aangekocht en later weer weggedaan om diverse redenen. Daarbij is het gewoon zo dat schildpadden geen standaard huisdieren zijn en je heel veel informatie moet vergaren over de verzorging die ze nodig hebben.

We hopen echter dat met dit besluit niet opeens andere soorten worden verkocht zoals de veel voorkomende zaagrugschildpad of muskusschildpad of dat er zelfs andere soorten worden geïmporteerd. We zullen het zien, maar gelukkig is er nu een stop op de kweek van de soorten waar er eigenlijk al veel te veel van zijn.

Particulieren die al een schildpad hebben komen terecht in een overgangsregeling. Zij mogen de schildpad houden totdat deze overlijdt. Of deze herplaatsen via een opvangcentrum. Een vereiste is dat de dieren niet in de vrije natuur kunnen komen!

Diertjes die al in de vrije natuur leven moeten worden opgespoord en worden verwijderd. Hoe dit precies in gang wordt gezet moeten we ook nog bekijken. Waar wij i.i.g. niet mee akkoord gaan is dat deze schildpadden waarschijnlijk zullen worden gedood! Zodra wij hier lucht van krijgen zullen we ons hiertegen gaan verzetten. Intussen hebben wij de NVWA vragen hierover gesteld. Binnenkort meer hierover.