Veelgestelde vragen exotenverordening 1 aug 2017

Dinsdag 01 Augustus 2017

Vanaf 3 augustus 2016 is de Europese Invasieve soortenlijst van toepassing. Dit verbod geldt voor vele andere soorten dieren, maar wij als schildpaddenopvang leggen graag even uit wat dit voor bepaalde soorten schildpadden betekent. Er zijn namelijk vele misverstanden aangezien wij overspoelt worden met vragen.

Schildpaddensoorten welke toebehoren aan de Geelwang Roodwang en Geelbuik zijn vanaf 3 augustus 2016 opgenomen op de invasieve exotenlijst. Dit betekend dat deze dieren vanaf die datum niet meer geïmporteerd of geëxporteerd mogen worden. Concreet betekent dit ook een vervoersverbod. Daarnaast mogen deze dieren niet meer worden geweekt en niet verhandeld. Echter voor dierenwinkels werd een mogelijkheid geboden om hun voorraad nog te verkopen tot 1 augustus 2017. Dus vanaf heden mogen deze soorten schildpadden niet meer worden verkocht.


De reden van deze lijst is dat o.a. schildpadden massaal worden vrijgelaten in de europese natuur. Echter deze dieren richten veel schade aan omdat deze van nature niet voorkomen in de inheemse natuur van de Europese landen. Hiermee wordt direct de inheemse natuur negatief beïnvloed. In Nederland kunnen deze soorten schildpadden niet voortplanten, maar in zuidelijk gelegen landen van Europa wel. Reden waarom er nu voor vele soorten dieren deze Europese verordening is opgesteld.


Veelgestelde vragen.


 • Mag ik mijn schildpad welke toebehoort aan een invasieve soorten houden?
  Jazeker, u mag de schildpad houden zolang deze leeft. U moet er echter wel voor zorgen dat de schildpad niet kan ontsnappen. Daarnaast mag u niet kweken. Eieren moet u dus zo snel mogelijk rapen en vernietigen. In het geval van schildpadden mag u mannetjes en vrouwtjes gewoon bij elkaar houden. Omdat u nakweek eenvoudig kan voorkomen. Bij vele andere soorten dieren op de lijst, moeten mannetjes en vrouwtjes van elkaar worden gescheiden. Of men zorgt d.m.v. sterilisatie door een Dierenarts ervoor, dat er niet meer voortgeplant kan worden.

 • Mag ik “mijn” schildpad vervoeren?
  Er geldt een vervoersverbod mits u daar een goede reden voor heeft. Deze twee redenen zijn; Diergeneeskundige hulp of onderbrengen bij een instelling met ontheffing voor permanente opvang. In beide gevallen geldt dat dit controleerbaar moet zijn middels een afspraak op naam. Dus voordat u uw schildpad vervoert, maak altijd eerst een afspraak. Bij mogelijke staandehouding door een handhaver moet het vervoer dus een geldige reden hebben en dus te controleren zijn. Als u hier geen rekening mee houdt, riskeert u inbeslagname en/of een eventuele boete.

 • Mag ik “een” (gevonden) schildpad vervoeren?
  U vindt bijvoorbeeld een schildpad in de vrije natuur. Omwille de bescherming van de natuur en om verder dierenleed te voorkomen staat het u vrij om dit dier veilig te stellen. Maar “formeel” gezien mag u deze schildpad niet vervoeren, echter elke gevonden schildpad heeft feitelijk gezien een diergeneeskundige beoordeling nodig (hulp) dus op grond hiervan is dit toegestaan!. Probeer dus zo snel mogelijk melding te maken van deze gevonden schildpad bij een dierenambulance of een schildpaddenopvang. Een dierenambulance mag te allen tijde het dier vervoeren. Voor particulieren mag dit alleen wanneer het vervoer te verklaren en te controleren is. Dus vervoert u zelf de schildpad naar een opvang dan moet u altijd vooraf een afspraak op naam maken. Vervoer mag alleen wanneer dit één van de twee reden heeft. 1 Vervoer ten behoeve van permanente opvang of 2 vervoer i.v.m. diergeneeskundige hulp. Bij mogelijke staandehouding door een handhaver moet het vervoer dus een geldige reden hebben en dus te controleren zijn. Als u hier geen rekening mee houdt, riskeert u inbeslagname en/of een eventuele boete.

 • Hoe kan ik bewijzen dat ik de schildpad vóór de verbods datum bezat.
  Dit kunt u doen d.m.v. foto’s. Ons advies is een foto te maken met een krantenkop waarbij de datum goed leesbaar is.  Maak scherpe foto’s van de onderkant en bovenkant de schildpad. Bewaar bonnetjes voor aanschaf schildpadden voeding of andere toebehoren. Wij verwachten echter niet enorme controle hierop, deze regel is eerder een instrument voor de handhaving bij mogelijk vermoeden van kweek, handel e.d.

 • Mag ik mijn schildpad (kosteloos) overdragen of verkopen aan iemand anders?
  Nee dat is niet toegestaan, ook “geven” wordt onder handels overdracht gezien. Kunt of wilt u niet langer voor uw schildpad zorgen, dan kunt u deze alleen onderbrengen bij een specifieke opvang. Deze moet een ontheffing hebben om invasieve soorten te mogen opvangen. Reguliere dierenasiels hebben dit niet. Uitzetten in de natuur is dierenleed en daarnaast ook strafbaar.

 • Kan mijn schildpad niet terug naar het land van herkomst?
  Nee dat is niet mogelijk. Ten eerste zijn vrijwel alle particulier gehouden schildpadden gekweekte dieren. Daarnaast zal een land nooit zomaar toestemming geven om dieren uit te zetten. In dergelijke gevallen zal liever gekozen worden voor euthanasie dan eventuele risico’s te nemen. Mits vooraf duidelijk afspraken zijn gemaakt met bijvoorbeeld soorten beschermingsprogramma’s, is dit onder toezicht toegestaan. Maar zeker particulier gehouden schildpadden zullen nooit in het land van herkomst uitgezet (mogen) worden.

 • Wat gaat er in de toekomst gebeuren met alle schildpadden die nog buiten leven?
  Wij zien deze toekomst somber in. Vanuit de europese verordening wordt gesproken over beheersplannen om deze dieren zoveel mogelijk uit de natuur te verwijderen. Wat hier verder mee wordt gedaan is nog onbekend. Daarbij worden hier en daar termen gebruikt als elimineren en uitroeiing. Gelukkig is o.a. de Dierenbescherming het met ons eens dat wij geen gezonde dieren laten inslapen! Dus concreet weten wij nog niet wat de toekomst ons brengt, maar we zullen in alle gevallen aansturen op het veiligstellen van alle schildpadden!Heeft u nog vragen? Stel ze gerust, eventueel kan dit bericht hiermee aangevuld worden.