CITES logo

CITES

Voor sommige soorten schildpadden die gehouden worden krijgt men te maken met de internationale CITES wetgeving. Het doel van deze CITES wetgeving is voornamelijk bedreigde dieren- en plantensoorten te beschermen op internationaal niveau.

Wij hebben vanzelfsprekend een ontheffing om ook CITES beschermde schildpadden op te mogen vangen. Het is wel van belang dat elk dier de juiste CITES papieren heeft. Vaak krijgen we te maken met schildpadden die dit niet hebben, natuurlijk als deze gevonden zijn maar ook dieren die via particulieren bij ons worden aangeboden.

Wij kunnen helpen om het dier via de overheid te legaliseren. Wij hebben binnen de stichting een aparte procedure hiervoor. Op deze wijze kunnen we toch CITES beschermde dieren van particulieren of organisaties opvangen. Dit om te voorkomen dat de dieren worden losgelaten of weer verdwijnen in de illegaliteit.

Heeft u een schildpad en twijfelt u aan de rechtmatigheid? Neem contact met ons op, wij helpen u graag. Natuurlijk kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met het CITES bureau van Nederland in Den Haag. CITES MA. / RVO

Voor alle informatie over CITES verwijzen wij u graag door naar de website van het RVO

-> https://www.rvo.nl/onderwerpen/beschermde-dieren-en-planten/overzicht-opvangcentra-dieren