LOGO RVO

Ontheffing RVO

Onze schildpaddenopvang beschikt over een onheffing voor opvang van alle schildpaddensoorten (Testudines) Ref: FF/75/2016/023 De ontheffing is geldig tot 14 oktober 2021

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft op 14 oktober 2016 Stichting Schildpaddenopvang Nederland ontheffing verleent op de verbodsbepaling genoemd in de Flora- en faunawet artikel 13, lid 1. Inzake, vervoer, aanbieden, afleveren en opvang van beschermde uitheemse diersoorten. De ontheffing geldt voor alle schildpadden diersoorten (orde van Testudines). 

De aanvraag omvat een ontheffing voor de opvang van zieke, gewonde of verweesde dieren.

Link naar ontheffing:
https://mijn.rvo.nl/documents/20448/92854/Ontheffing+voor+%27Het+vervoeren%2C+voor+vervoer+aanbieden%2C+afleveren+en+onder+zich+hebben+van+beschermde+uitheemse+diersoorten+bij+opvangcentrum+Stichting+Schildpaddenopvang+Nederland%27/43148c45-300f-4a36-a7b9-2810efdd42a8