Kwaliteitsprotocol

Om een opvangcentrum voor beschermde dieren op te zetten moet deze voldoende aan een lijst van wettelijke eisen. Dit om een ontheffing te krijgen van de verbodbepalingen uit de Flora- en faunawet. Onze schildpaddenopvang beschikt over zo’n ontheffing.

De eisen zijn:

– Het opvangcentrum moet een stichting of vereniging zijn.
– Het opvangcentrum moet beschiken over een vakbekwaam dierverzorger. 
– De doelstelling van de stichting moet overeenkomen met het kwaliteitsprotocol.
– De opvang moet voldoen aan alle verplichtingen uit het kwaliteitsprotocol. 

Meer info op: http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/beschermde-dieren/opvangcentrum-beschermde-dieren-beginnen

Stichting Schildpaddenopvang Nederland voldoet aan al deze Wettelijk eisen en bewaakt dan ook alle processen binnen het opvangcentrum in Harkema. Deze zijn vastgelegd in ons kwaliteitsprotocol. Hierin zijn alle handelingen gewaarborgd en biedt het een perfect beeld van het organisatorisch proces binnen de opvang.

Het kwaliteitsprotocol is niet openbaar beschikbaar, dit heeft er onder andere mee te maken dat hierin privacy gevoelige informatie staat maar ook bedrijfstechnische informatie rondom het beveiligingsplan. Het zou daarom niet wenselijk zijn dat deze informatie in verkeerde handen terecht kan komen. Het protocol is een digitaal gedeeld bestand, zodat actuele informatie altijd voor alle betreffende vrijwilligers beschikbaar is.  

Onze schildpaddenopvang beschikt over een ontheffing.