IUS (invasieve verordening)

Ingegaan op: woensdag 03 Augustus 2016

Heeft u een roodwang- geelwang of geelbuikschildpad, dan geldt vanaf 3 augustus 2016 een verbod op bezit, kweek, importeren en exporteren van deze soorten. Dit is wettelijk en zelfs Europees vastgelegd op de zogenaamde Unielijst. Reden hiervoor is dat deze dieren onder de invasieve soorten vallen en veelal in de natuur worden gedumpt of ontsnappen. Deze soorten kunnen daarmee grote schade aanrichten op lokaal niveau. Daarnaast is het voor het welzijn van deze dieren slecht aangezien deze van nature niet voorkomen in de Europese natuur.

Wat moet ik doen als ik zo’n soort schildpad heb?

Particulieren kunnen gebruik maken van de overgangsregeling. Hierbij geldt dat wanneer u al een schildpad voor 3 augustus 2016 had, dat u deze mag houden totdat deze overlijdt. Daarbij geldt dat de schildpadden op geen mogelijkheid mogen kunnen ontsnappen. Een standaard tuinvijver zonder goede omheining is daarom niet meer toegestaan.

Bewijzen dat u vóór 3 aug 2016 de schildpad al had.

Om aan te kunnen tonen dat u voor de genoemde datum de schildpad al in bezit had, is het belangrijk dat u hiervoor bewijs gaat verzamelen. Maak daarbij ook alvast foto’s van de bovenkant en onderkant van de schildpad en of laat de schildpad chippen. Daarnaast is het belangrijk documentatie te verzamelen over de ouderdom van de schildpad, bijvoorbeeld, dierenartsrekeningen, rekening voor voeding of aanschaf toebehoren en eventueel met datum aantoonbare foto’s en/of gebeurtenissen. Hoe meer bewijs des te beter het is.

U wilt uw schildpad mogelijk wegdoen?

Overdragen naar een andere particulier is alleen toegestaan indien het dier vóór het verbod in het jaar 2016 is geboren, daarnaast moet u zoveel mogelijk bewijs aanleveren die dit kan bevestigen. U mag geen geld vragen voor de overdracht en dier en u dient een eigendom overdracht formulier op te maken tussen u en de nieuwe houder.

Daarnaast kunt u de schildpad onderbrengen bij een organisatie met een IUS ontheffing. U ontvangt dan een afstandscontract van ons waarmee u gevrijwaard bent voor consequenties. Zet uw schildpad a.u.b. niet uit in de natuur, de overheid is namelijk vanaf de genoemde datum gerechtigd om eventueel gevonden dieren te euthanaseren. Dit geldt ook voor deze soorten dieren die bij particulieren in beslag worden genomen. Bijvoorbeeld door huisvesting waarbij het dier kan ontsnappen of dieren die ná deze datum zijn afgeschaft. Daarnaast is het regelrechte dierenmishandeling om een schildpad uit te zetten in een voor hem vreemde natuur. Zij lijden onder ons Zeeklimaat, verhongeren en ontwikkelen reuma achtige klachten.

Tot zover is dit de informatie die wij hebben en in de toekomst zullen wij nieuwe informatie zo goed als mogelijk communiceren via onze media zoals website, facebook en twitter.