ANBI gegevens

Onze stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te leeuwarden
onder nummer:  58236945

Bij de Belastingdienst zijn we bekend als ANBI instelling
RSIN nummer: 852938809
Naam instelling: Stichting Schildpaddenopvang Nederland
ook bekend als Schildpaddenopvang Harkema.

Link naar Programma ANBI opzoeken van de Belastingdienst:
https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/

Wij zijn aangesloten bij Stichting Geef.nl
https://www.geef.nl/doel/schildpaddenopvang/ 

IBAN rekeningnummer bij de ING bank
IBAN: NL30INGB0006107958
t.n.v. Stichting Schildpaddenopvang Nederland

Bezoek- Postadres:

Stichting Schildpaddenopvang Nederland
Warmoltsstraat 67
9281PL Harkema
Tel: 088-4440777
E-mail: info@schildpaddenopvang.nl 

Onbezoldigd bestuur:
Gerard van der Wijk (voorzitter)
Danny Pulles (secretaris)
Willem Dijkstra (penningmeester) 

Voor de publicatie van onze cijfers kijk op:
https://schildpaddenopvang.nl/publicatie-financiele-cijfers