Handhaving en identificatie medewerkers

Soms krijgen onze medewerkers te maken met handhaving of juist nare reacties vanuit het publiek. Aangezien wij werkzaam kunnen zijn in openbaar gebied. Onze medewerkers kunnen zich gedeeltelijk identificeren aan het publiek omdat wij niet willen dat zij met naam en toenaam bekend worden. Dit kan vooral via sociale media e.d. tot ongewenste situaties leiden.

Voor de handhaving is het mogelijk de NFC chip uit te lezen van de onderstaande kaart, daarmee worden enkele gegevens zichtbaar inclusief de geldigheid van de kaart.