De Schildpaddenopvang van de toekomst….

De Schildpaddenopvang van de toekomst….

In de snel veranderende high tech wereld waarbij slimme algoritmes ons helpen, maar ook beïnvloeden en meestal ons leven makkelijker maken worden ook dieren niet vergeten. Dieren krijgen steeds een belangrijkere stem, dat zij er ook toe doen, dat zij ook gevoel en inlevingsvermogen hebben.  

Dieren huisvesten en houden uit het oogpunt van de mens, zoals ruimtebesparend denken en dieren vermenselijken wordt steeds meer erkend. Wanneer men dieren houdt dan zal men altijd uit het oogpunt van het dier moeten kijken. Wat heeft het dier nodig om zoveel mogelijk het soorteigen gedrag te vertonen. Strengere Wetgeving geeft inspecteurs (Boa’s) meer mogelijkheden om op tijd in te grijpen wanneer nodig. Hoewel er soms teleurstellende klanken zijn te horen omtrent deze nieuwe Wetgeving, hebben we het gewoon nodig. Uiteindelijk wordt er per dier, met de nodige nuance gehandeld. 

Vooruitlopend op nieuwe Wetgeving, simpelweg omdat het altijd al onze bedoeling was zijn we in onze dromen al bezig met de schildpaddenopvang van de toekomst. Ons doel is om in Nederland een schildpaddenreservaat te realiseren waar schildpadden vrij kunnen leven in de semi natuur. Waar ze gevoerd en verzorgd worden en waar ze naar binnen of naar buiten kunnen wanneer zij dat willen. Dit hopen we in de toekomst te realiseren. Voor nu houden we in onze huidige “bedrijfsvoering” hiermee rekening . Zo ook door gebruik te maken van slimme technieken. Uiteindelijk moeten de dieren goed in de gaten gehouden worden, dit doen we nu al door gebruik te maken van chip technologie. Al onze schildpadden zijn gechipt zoals een hond en kat. Door middel van deze chips zijn de schildpadden individueel herkenbaar voor ons dierenregistratie systeem. 

Binnenkort gaan wij proberen om middels RFID poortjes en antennes de bewegingen van onze dieren vast te leggen. Op deze wijze krijgen wij goed zicht in de activiteit van iedere schildpad. Bijvoorbeeld; Als een schildpad al dagen niet bij de voederplaats is geweest, of heeft zich dagen niet op een eiland laten zien, dan kunnen wij een trigger ontvangen. Zo’n schildpad is misschien iets mee aan de hand…. Maar niet elke schildpad reageert hetzelfde, op basis van al deze registratiemomenten kunnen wij per schildpad een algoritme vastleggen.  Alleen wanneer een dier afwijkt van zijn gebruikelijk algoritme kunnen wij eerder ingrijpen. Een schildpad wordt namelijk langzaam ziek maar ook langzaam weer beter. Hoe eerder wij kunnen ingrijpen des te sneller is het dier weer gezond. 

Voor nu gebruiken wij al slimme technieken met meer dan 100 verschillende sensoren om de dieren te bewaken. De uitbreiding om algoritmes vast te leggen is the next step van automatisering. In de mensenwereld zou deze techniek een enorme schending van de privacy rechten zijn 🙂  Voor onze dieren die geen problemen met privacy hebben helpt het hen enorm. De vele dieren die wij binnen krijgen hebben vaak een zwakke gezondheid door het jarenlange buiten leven (lees: verzwakken) in de natuur. Of dieren die een zeer slechte verzorging hebben gehad. Deze dieren moeten extra in de gaten gehouden worden, echter bij de steeds grotere wordende populatie wordt het ook moeilijker om elk individueel dier te monitoren.  Door gebruik te maken van algoritmes in combinatie met de Wettelijke verplichte chip die ze dus toch al dragen is er veel beter overzicht. Dit helpt ons in de verzorging maar vooral het welzijn van de schildpadden. Ook in de toekomst wanneer er een groot reservaat is, kunnen wij deze techniek toepassen. Door nu al te leren en te investeren in kennis en apparatuur, kunnen we dit later gebruiken. Want vooral in een dergelijke setting als een reservaat is dit onmisbaar om te dieren goed in de gaten te kunnen houden. 

DIt jaar gaan we deze stappen ook maken, naast alle andere stappen die we nog gaan maken. Houdt onze social media in de gaten en natuurlijk onze website. We gaan weer lekker knallen dit jaar!! Alles voor de padjes 🙂 

Wij danken iedereen die ons support, niet alleen op financieel vlak maar vooral de empathische gebaren, reacties en contacten. Met zulke mensen en organisaties wordt de wereld elke dag een stukje beter!!

Written by:

93 Posts

View All Posts
Follow Me :