Schildpadden horen niet in bakjes!

Schildpadden horen niet in bakjes!

Je zult je verbazen hoeveel mensen nog één of meerdere schildpadden als huisdier houden. We krijgen tientallen afstand verzoeken per week, en daarnaast veel hulpvragen van mensen die iets willen weten over hun schildpad.

De reden waarom wij het vaak afraden om waterschildpadden als huisdieren te houden is omdat de dieren vaak groot worden en dan met enig geluk 35 tot 40 jaar mogen rond drijven in een aquarium van anderhalve meter. Het klinkt negatief maar het is voor veel gehouden dieren wel de realiteit. Drie of vier keer je eigen lengte kunnen rondzwemmen, jarenlang zouden wij er ook niet gelukkiger op worden toch, met elke dag iemand die je komt voeren en verder niet?

Ook gehouden schildpadden staan nog heel dicht bij de natuur, het zijn gewoon wilde dieren en door ze in een aquarium te stoppen ontnemen wij ze eigenlijk alles waarvoor ze geboren zijn. Écht rondzwemmen, zonnen, foerageren waar ze een groot deel van de dag mee bezig zijn… Het geeft hun instinctmatig de zin in het leven!

Veel schildpadden kunnen door beperkte ruimte, ook regelmatig zelfs nog zonder goede lampen en met eenzijdige voeding, geen dierwaardig bestaan hebben. Schildpadden zijn de eerste jaren nog wel te houden, maar naarmate zij ouder worden hebben zij door hormonale veranderingen veel meer behoeftes en zullen instincten meer naar boven komen. Daardoor ontstaat vaak ruzie tussen soortgenoten met alle gevolgen van dien. Ook drijft het schildpadden veel meer tot het willen ontsnappen uit hun verblijf, ze willen namelijk ook verder, net als wij! Zouden wijzelf ons hele leven opgesloten willen zitten in een leuk ingerichte kamer zonder nieuwe prikkels of natuurlijk gedrag? Nee!

Er zijn natuurlijk ook houders die het wel goed doen, ze maken er echt een studie van om het dier zo goed mogelijk te houden, maar de ervaring leert dat het vanuit het dierenwelzijn vaker fout dan goed gaat. Simpelweg omdat iedereen een schildpad kan aanschaffen zonder enige vorm van kennis!

Veel mensen krijgen uiteindelijk last van hun geweten, als ze hun schildpad continu zien bonken tegen het glas of stereotiep gedrag zoals alsmaar heen en weer zien zwemmen en proberen te ontsnappen door herhaaldelijk op dezelfde plaats te graven. Het zijn dus verblijven die niet voldoende zijn, want het dier wil weg! Het is de hoofdreden dat er daarom zoveel dieren uitgezet worden in de Nederlandse natuur, vaak op advies van anderen notabene! Men denkt dan vaak goed bedoeld de schildpad de vrijheid te geven met alle pijnlijke gevolgen van dien. Verstandige mensen zorgen voor een goede permanente opvang, waarbij deze redenen meestal ook worden genoemd bij afstand.

Dit is dan ook de reden waarom wij niet alleen uitdragen om vaak geen waterschildpad als huisdier te nemen, maar ook waarom onze dieren niet standaard ter adoptie komen. Alleen dieren die 1 op 1 intensieve zorg nodig hebben en/of niet in groepsverband kunnen leven komen in aanmerking voor herplaatsing. Uiteraard niet zomaar bij iedereen!

In onze opvang zwemmen de dieren in ruime bassins en kunnen ze in semi-vrijheid gewoon echt schildpad zijn. Terugplaatsen in een aquarium is daarom voor ons geen optie.

In onze opvang hanteren wij de 5 regels van Brambell, dit is een algemeen bekend instrument om het dierenwelzijn te toetsen.

🐢Vrij van dorst, honger en onjuiste voeding.

🐢Vrij van fysiek en thermaal ongerief.

🐢Vrij van pijn, verwonding en ziektes.

🐢Vrij van angst en chronische stress.

🐢Vrij om zijn natuurlijk gedrag te vertonen.

Deze regels kun je toepassen op elk gehouden diersoort. Ga voor jezelf eens na of jouw dier volgens deze regels kan leven en zo niet: pas de leefomgeving van je dier aan of wees verstandig!

Vanwege dierenwelzijn zijn wij in de opvang dus altijd bezig met verrijking maar ook met uitbreiding van leefomgevingen. De schildpadden moeten veel hebben beleefd en dus echt geleefd, want uiteindelijk zijn wij de eindhalte…

Onze boodschap is dus alweer: koop beter geen schildpad. En krijgen we het niet uit je hoofd gepraat: lees je heel goed in en besef waar je de komende decennia aan vast zit. Wil je goed doen: Marktplaats staat vaak vol schrijnende gevallen die wel een beter aquarium en goede zorg kunnen gebruiken.

Written by:

93 Posts

View All Posts
Follow Me :